Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
करमाळा —- क्विंटल 263 1531 1925 1851
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 215 1485 1897 1790
जालना लाल क्विंटल 432 1325 1831 1625
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 1 2200 2400 2300
गेवराई लाल क्विंटल 1 1600 1600 1600
मोहोळ लाल क्विंटल 27 1900 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 1382 5500 6200 5800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 138 1600 1815 1717
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1171 1375 1795 1700
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1060 1540 1828 1731
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 88 1675 1950 1812
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3000 1530 1825 1720
मलकापूर पिवळी क्विंटल 452 1360 1690 1495
रावेर पिवळी क्विंटल 16 1640 1690 1660
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 60 1400 1500 1500
साक्री पिवळी क्विंटल 180 1800 2060 2050
धरणगाव पिवळी क्विंटल 55 1500 1747 1747
यावल पिवळी क्विंटल 342 1600 1820 1710
देवळा पिवळी क्विंटल 31 1700 1830 1800