Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )  

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
राहता —- क्विंटल 63 1641 1849 1750
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 175 1634 1856 1645
जालना लाल क्विंटल 3069 1250 1825 1700
अमरावती लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 208 1600 1850 1700
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
अमळनेर लाल क्विंटल 100 1500 1785 1785
जामनेर लाल क्विंटल 37 1700 2000 1931
मुंबई लोकल क्विंटल 127 2600 3600 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 250 1550 1850 1770
धुळे पिवळी क्विंटल 2940 1350 1844 1700
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3411 1351 1871 1712
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 42 1576 1750 1663
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 86 1751 1850 1800
रावेर पिवळी क्विंटल 3 1645 1645 1645
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
साक्री पिवळी क्विंटल 170 1800 2100 2050
यावल पिवळी क्विंटल 1473 1780 2080 1890
देवळा पिवळी क्विंटल 41 1625 1935 1875