Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )    

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
नागपूर —- क्विंटल 7 2000 2200 2150
राहता —- क्विंटल 14 1501 1800 1650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1435 1750 1617
जालना लाल क्विंटल 2761 1400 1800 1650
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 267 1660 1700 1680
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 41 1500 1700 1670
दौंड लाल क्विंटल 22 1850 2450 2100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 568 1750 1922 1850
मंगळवेढा लाल क्विंटल 35 1900 1950 1950
शहादा लोकल क्विंटल 110 1421 1771 1750
सावनेर लोकल क्विंटल 47 1650 1720 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 175 1599 1866 1799
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1800 2000 1900
कळवण नं. १ क्विंटल 20 2000 2000 2000
परांडा नं. २ क्विंटल 4 1750 1750 1750
अकोला पिवळी क्विंटल 20 1625 1625 1625
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2590 1499 1795 1780
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 268 1500 1741 1620
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 6000 1500 1745 1690
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3850 1475 1711 1620
रावेर पिवळी क्विंटल 29 1650 1785 1761
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 154 1500 1550 1550
देवळा पिवळी क्विंटल 31 1690 1770 1745