Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
भोकर —- क्विंटल 38 1300 1659 1480
राहता —- क्विंटल 13 1601 1601 1601
जालना लाल क्विंटल 443 1300 1850 1650
अमरावती लाल क्विंटल 3 2050 2150 2100
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 26 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2200 2400 2300
गेवराई लाल क्विंटल 10 1850 1905 1877
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 26 1850 2000 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 35 2000 2300 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 66 2600 3600 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 93 1500 1814 1650
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 5777 1400 1825 1745
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1500 1440 1829 1650
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 82 1500 2100 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 116 1700 1750 1750
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 40 1700 1800 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 260 1260 1690 1480
रावेर पिवळी क्विंटल 23 1581 1650 1590
साक्री पिवळी क्विंटल 155 1800 2075 2050