Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 12 1786 1786 1786
राहता —- क्विंटल 68 1751 1800 1775
जालना लाल क्विंटल 1995 1550 1846 1675
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 695 1450 1760 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2400 2350
अमळनेर लाल क्विंटल 600 1400 1750 1750
सावनेर लोकल क्विंटल 55 1549 1776 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 170 1600 1789 1726
अकोला पिवळी क्विंटल 7 1800 1800 1800
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2000 1530 1842 1652
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 30 1550 1650 1600
भोकरदन पिवळी क्विंटल 87 1710 1800 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 5650 1230 1700 1450
यावल पिवळी क्विंटल 1005 1430 1710 1610