Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 271 1700 1941 1840
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1426 1500 1885 1700
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 381 1700 1899 1795
जालना लाल क्विंटल 1808 1325 1834 1650
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 306 1550 1725 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
दौंड-यवत लाल क्विंटल 4 2030 2060 2060
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 17 1650 1800 1771
मुंबई लोकल क्विंटल 192 2600 3600 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 113 1600 1825 1734
अकोला पिवळी क्विंटल 25 1725 1725 1725
धुळे पिवळी क्विंटल 3184 1371 1801 1650
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 46 1470 1700 1585
पैठण पिवळी क्विंटल 1 2400 2400 2400
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 1700 1750 1750
धरणगाव पिवळी क्विंटल 130 1600 1788 1680
यावल पिवळी क्विंटल 513 1400 1700 1600
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1765 1765 1765