Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( limbu bhav 2023 ) 

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
जळगाव क्विंटल 11 1500 3500 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 30 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 4000 9000 7000
राहता क्विंटल 7 3500 5000 4200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 143 1000 6300 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 323 4000 6500 5300
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 2500 2500 25