Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( limbu bhav 2023 ) 

   

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 163 2500 7500 4500
जळगाव क्विंटल 20 1000 2500 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 25 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 26 4000 9000 7100
राहता क्विंटल 3 6000 8000 7000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 4500 9000 8000
धाराशिव कागदी क्विंटल 5 2000 4500 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 800 6500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 6000 7000 6500
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 4000 4000 4000