Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( limbu bhav 2023 )  

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 21 1000 5000 3000
जळगाव क्विंटल 20 1000 2200 1600
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2500 5000 3500
राहता क्विंटल 6 2500 5000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 500 4000 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 298 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 3000 5000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 125 3300 3300 3300