Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( limbu bhav 2023 ) 

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
जळगाव क्विंटल 17 2000 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 17 3000 5000 4000
राहूरी क्विंटल 3 1200 5000 3100
राहता क्विंटल 7 4000 7000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 348 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 303 4000 6500 5300
भुसावळ लोकल क्विंटल 35 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000