Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( limbu bhav 2023 ) 

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 75 2500 7500 5000
जळगाव क्विंटल 16 1000 2000 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 46 3500 4000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 4000 8000 6000
राहता क्विंटल 4 4500 5000 4700
धाराशिव कागदी क्विंटल 10 1000 4000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 500 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 5000 7000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 95 2500 2500 2500