Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 117 400 800 600
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 32 500 700 600
राहूरी —- क्विंटल 8 400 1000 700
राहता —- क्विंटल 29 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 870 290 708 500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 200 400 300
सोलापूर लोकल क्विंटल 109 400 600 500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 516 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 350 500 600 550
मुंबई लोकल क्विंटल 1012 900 1200 1000
कराड लोकल क्विंटल 30 700 900 900
पेन लोकल क्विंटल 186 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
पलूस लोकल क्विंटल 2 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 7 400 800 600
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 800 1000 900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 14 500 600 550