Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 220 500 1500 1000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 82 500 600 550
राहता —- क्विंटल 7 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 300 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 500 600 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 230 500 1000 750
कराड लोकल क्विंटल 24 500 800 800
पेन लोकल क्विंटल 219 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 7 400 800 600
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 51 500 1000 750