Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 )   

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 170 500 1500 1000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 49 500 700 600
राहूरी —- क्विंटल 12 300 700 500
खेड-चाकण —- नग 183 500 800 650
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 700 900 800
सातारा —- क्विंटल 23 500 1000 750
राहता —- क्विंटल 11 500 800 650
हिंगणा —- क्विंटल 6 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 804 334 834 584
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1600 1350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 200 400 300
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 589 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1200 1300 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 172 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 450 500 600 575
मुंबई लोकल क्विंटल 1090 700 1200 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 400 800 600
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 18 300 600 450