Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 90 500 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 107 500 800 650
खेड-चाकण —- क्विंटल 173 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 500 700 600
सातारा —- क्विंटल 27 600 800 700
राहता —- क्विंटल 44 300 1000 600
हिंगणा —- क्विंटल 6 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 710 415 875 625
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 425 800 635
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 600 800 700
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 580 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 23 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 400 700 550
नागपूर लोकल क्विंटल 560 600 800 750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 300 700 450
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 200 400 300
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 16 400 500 450