Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 192 300 1000 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 78 200 500 350
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 500 800 650
सातारा —- क्विंटल 18 500 800 650
राहता —- क्विंटल 11 400 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 816 585 1250 1085
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 420 800 610
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 700 1000 850
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 514 500 1200 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 600 800 700
नागपूर लोकल क्विंटल 500 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 1544 800 1200 1000
कराड लोकल क्विंटल 27 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 800 1000 900