Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 105 400 1100 800
राहूरी —- क्विंटल 17 400 1000 700
सातारा —- क्विंटल 37 500 800 650
राहता —- क्विंटल 22 500 1000 700
अकलुज लोकल क्विंटल 20 300 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 966 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 157 500 700 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500