Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 80 400 1000 700
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 63 500 700 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 7 300 600 450
राहता —- क्विंटल 10 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 325 600 545
सोलापूर लोकल क्विंटल 66 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 700 1000 850
जळगाव लोकल क्विंटल 23 500 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 400 800 600
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 63 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 600 800 700