Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 154 500 800 600
पाटन —- क्विंटल 12 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 153 500 1000 800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 300 600 500
राहता —- क्विंटल 7 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 674 330 625 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 315 600 535
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 549 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 400 800 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 700 900 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 161 400 1000 700
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 50 400 810 600
मुंबई लोकल क्विंटल 1011 700 1200 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 800
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 75 300 700 500