Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( Kobi bhav  2023 ) 

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
कोल्हापूर —- क्विंटल 93 300 800 600
पाटन —- क्विंटल 12 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 212 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 500 700 600
सातारा —- क्विंटल 15 300 600 450
राहता —- क्विंटल 24 300 700 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 742 335 670 460
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 300 500 400
अकलुज लोकल क्विंटल 25 500 950 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 636 300 1000 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 500 700 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 232 400 500 450
नागपूर लोकल क्विंटल 400 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 781 600 1200 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1000 1200 1100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 61 800 1300 1100
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 10 400 800 650