Keli bajar bhav today : आजचे केळी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे केळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( keli bhav 2023 ) 

शेतमाल : केळी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 70 2300 4500 3300
पुणे लोकल क्विंटल 34 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 14 450 550 525
यावल नं. १ क्विंटल 9234 1445 1785 1685