Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 16 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 72 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 4 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 4 2000 2500 2200
हिंगणा क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 460 2084 2917 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 106 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 80 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 53 2500 3500 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 1800 2600 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2200 2800 2500