Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )    

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2023
राहूरी क्विंटल 10 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 3 2500 3500 3300
राहता क्विंटल 6 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 151 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3000 3200 3100