Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 1200 1600 1400
पाटन क्विंटल 6 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1500 2500 2100
मंगळवेढा क्विंटल 2 4300 4300 4300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 591 2085 2920 2505
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 2500 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 90 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1800 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 40 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3000 2900