Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )    

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 1700 2000 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1500 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 2 3500 4300 3500
राहता क्विंटल 10 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 414 2040 3335 2790
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1000 2600 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 3200 3500 3300