Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
खेड-चाकण क्विंटल 62 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 18 1000 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 3 3000 4500 3100
राहता क्विंटल 4 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 380 1670 3040 2505
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 10 1500 3200 2350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2000 3800 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 71 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 54 2500 3500 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1400 2100 1750