Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 ) 

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 56 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 2 4500 5100 5100
राहता क्विंटल 6 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 512 2085 3750 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 123 2000 3500 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 144 2600 3600 3100
पेन लोकल क्विंटल 150 5200 5400 5200
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3200 3100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 90 3000 4000 3500