Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 1400 1600 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1800
सातारा क्विंटल 3 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 2 4100 4800 4800
राहता क्विंटल 3 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 333 2085 3750 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 4500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 64 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 12 2600 3200 2900
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000