Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 ) 

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 90 500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 22 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 8 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 5200 5200 5200
राहता क्विंटल 6 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 452 1670 3585 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 94 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 7 1680 2100 1890
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 150 1800 2500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000