Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )     

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 1500 1800 1650
राहूरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 88 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 10 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 8 1700 2500 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 356 1667 3334 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 146 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 32 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000