Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 50 500 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 65 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 4 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 435 2000 2960 2500
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3500 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3000 2900
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2000 3200 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 58 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 148 2500 3500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 17 2000 3500 2700
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2000 2500 2250