Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( karle bhav 2023 )   

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 92 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2000 1800
सातारा क्विंटल 4 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 1 3700 3700 3700
राहता क्विंटल 8 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 513 1670 2920 2290
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 41 1200 1600 1400
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2000 3500 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1200 2500 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 166 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1000 3500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 137 2500 3500 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2500 3000 2750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 2500 3000 2800