महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा https://chat.whatsapp.com/CwTMSSloExfH85PzXiSRik 

kanda bajar bhav नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajar bhav today 2023) 

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5991 300 1000 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12633 500 1000 750
खेड-चाकण क्विंटल 100 500 900 700
सातारा क्विंटल 501 500 900 700
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3077 550 1100 950
जळगाव लाल क्विंटल 1665 355 662 500
नागपूर लाल क्विंटल 2000 700 1000 925
भुसावळ लाल क्विंटल 120 800 800 800
पुणे लोकल क्विंटल 12491 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 400 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 700 700 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 661 300 700 500
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 5500 100 576 400
कामठी लोकल क्विंटल 22 1200 1600 1400
शेवगाव नं. १ नग 1450 550 900 550
शेवगाव नं. २ नग 2360 300 500 500
शेवगाव नं. ३ नग 2070 100 250 250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1200 900 1200 1025
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 150 898 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12120 400 1195 800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1500 400 770 600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3500 350 1054 700
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10702 500 1250 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2176 100 860 550
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 335 100 831 550
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10400 100 885 501
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 15000 200 1000 650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 100 768 500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 36250 200 1702 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2760 250 701 600
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 54 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 12050 100 1125 775
राहता उन्हाळी क्विंटल 640 246 755 550