Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 )   

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 31 1000 1600 1300
पलूस क्विंटल 6 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 13 600 1500 1050
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1470 1050 2250 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1040 1500 1330
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 2200 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 823 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1200 1500 1425
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 600 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 66 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 306 2000 2400 2200