Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 )   

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 37 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 88 600 1200 900
श्रीरामपूर क्विंटल 18 1000 2000 1600
सातारा क्विंटल 35 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 11 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1120 1500 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1025 1500 1335
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 400 3250 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 9 500 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 653 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 135 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 100 800 1200 1100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 47 1800 2800 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 110 2500 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 314 2000 2400 2200