Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 )   

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2023
राहूरी क्विंटल 18 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 21 400 2200 1300
राहता क्विंटल 12 700 1000 850
पुणे लोकल क्विंटल 1056 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 213 500 2000 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 1800 2000 1900