Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 ) 

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
रत्नागिरी क्विंटल 60 1200 1500 1300
खेड क्विंटल 15 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 60 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 22 200 2200 1900
राहता क्विंटल 6 500 1800 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1242 1000 2500 1700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1005 1500 1315
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1000 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 11 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 698 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 1000 2000 1500
पेन लोकल क्विंटल 174 4800 5000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3200 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 420 1600 2400 2000