Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 ) 

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 136 300 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 77 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 66 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 33 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 25 200 3100 2000
राहता क्विंटल 11 800 1800 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1384 1250 2750 1875
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1555 2000 1835
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 400 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 800 700
पुणे लोकल क्विंटल 832 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1100 1600 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 209 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2000 2200 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2177 1890
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1500 2500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500