Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 )   

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 45 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 88 800 1400 1200
सातारा क्विंटल 49 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 14 500 1000 700
हिंगणा क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1521 1250 2500 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1050 1500 1330
जळगाव लोकल क्विंटल 7 700 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 918 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 186 600 1500 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1375
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 50 500 500 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 356 2000 2400 2200