Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 ) 

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2023
सातारा क्विंटल 28 500 1000 750
मंगळवेढा क्विंटल 28 200 2300 1200
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 949 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1100 1500 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 155 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
अकलुज नं. १ क्विंटल 14 1000 1800 1500
वाई नं. २ क्विंटल 8 1200 1500 1350