Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 ) 

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 170 500 1600 1000
खेड-चाकण क्विंटल 65 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1932 1000 1775 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1005 1500 1315
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 730 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 800 1000 900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 700 1500 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 35 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1500 2000 1750
मुंबई नं. १ क्विंटल 566 1800 2400 2100
वाई नं. २ क्विंटल 8 1500 1600 1550