Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  ( kakdi bhav 2023 )   

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 97 800 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 27 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 15 300 1800 1500
राहता क्विंटल 3 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1612 1000 2150 1625
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1025 1500 1315
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 900 2000 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 737 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1100 1600 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 274 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
अकलुज नं. १ क्विंटल 16 1000 2200 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 1200 1500 1350
मुंबई नं. १ क्विंटल 312 1600 2400 2000