Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
नंदूरबार क्विंटल 50 2150 2750 2540
जळगाव दादर क्विंटल 25 3300 3300 3300
नंदूरबार दादर क्विंटल 50 2650 4050 3612
अमळनेर दादर क्विंटल 400 3025 3900 3900
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2500 2500 2500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 100 3400 3600 3550
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 2411 2525 2525
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 551 2800 5000 4200
हिंगोली लोकल क्विंटल 30 1990 2530 2260
पुणे मालदांडी क्विंटल 654 4300 5500 4900
जामखेड मालदांडी क्विंटल 242 3200 4200 3700
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 96 3000 4200 3900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 460 1800 2489 2325
मुरुम पांढरी क्विंटल 7 2300 3200 2750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 170 3100 4000 3800
पालम पांढरी क्विंटल 3 3100 3100 3100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 193 2100 3451 2851
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2000 2000 2000
गेवराई रब्बी क्विंटल 154 2000 3800 2850
जालना शाळू क्विंटल 738 2000 4499 2700
चिखली शाळू क्विंटल 20 2100 2900 2500
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 49 2081 2900 2490
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 21 2000 2400 2200
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3800 4500 4150