Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
दोंडाईचा क्विंटल 82 2434 2500 2500
भोकर क्विंटल 42 1100 2000 1550
करमाळा क्विंटल 58 3000 4630 4100
जळगाव दादर क्विंटल 44 3200 3800 3800
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 23 2971 2971 2971
दोंडाईचा दादर क्विंटल 1 1900 2900 2851
रावेर दादर क्विंटल 1 1800 1800 1800
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 35 2567 2567 2567
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 100 3200 3400 3350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 39 2480 2600 2575
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 42 1911 3375 3050
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 45 2800 4100 3450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 2001 2800 5000 4200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 180 3400 3600 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 25 3400 3700 3595
पुणे मालदांडी क्विंटल 651 4500 5600 5050
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 3100 3400 3180
मालेगाव पांढरी क्विंटल 2 4952 4952 4952
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 700 1925 2478 2360
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 2200 3451 2825
मुरुम पांढरी क्विंटल 50 2500 3991 3201
पैठण रब्बी क्विंटल 14 2161 3400 2175
गेवराई रब्बी क्विंटल 239 2000 3480 2700
जालना शाळू क्विंटल 968 1700 4400 2600
चिखली शाळू क्विंटल 12 2000 2800 2400
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 71 2200 3240 2620
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 41 2000 3100 2800
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3800 4600 4200