Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)    

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
जळगाव दादर क्विंटल 27 3700 3700 3700
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 50 2560 2560 2560
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3350
रावेर हायब्रीड क्विंटल 1 1760 1760 1760
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 6 2500 2600 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 590 2800 5000 4200
पुणे मालदांडी क्विंटल 644 4300 5400 4850
मालेगाव पांढरी क्विंटल 20 1760 4900 2600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1100 2000 2498 2351
दौंड पांढरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 2500 3500 3000
पाथरी पांढरी क्विंटल 45 1901 3100 2450
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2680 2680 2680
गेवराई रब्बी क्विंटल 183 2000 3690 2850
चिखली शाळू क्विंटल 20 2300 3000 2650
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 27 1800 3541 2670
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 2000 2500 2300
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3800 4600 4200