Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)   

 

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
राहता क्विंटल 6 3100 3301 3200
धुळे दादर क्विंटल 18 2360 3085 2675
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 74 2950 2950 2950
दोंडाईचा दादर क्विंटल 17 2200 3011 2900
दोंडाईचा – सिंदखेड दादर क्विंटल 10 2422 2940 2521
अमळनेर दादर क्विंटल 400 3101 4126 4126
देवळा दादर क्विंटल 1 3605 3605 3605
धुळे हायब्रीड क्विंटल 318 1850 2493 2400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 2250 2481 2481
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3800 4600 4200
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 6 2500 3100 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 3 3200 3400 3275
मुंबई लोकल क्विंटल 1508 2800 5000 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 2501 2501 2501
पुणे मालदांडी क्विंटल 642 4300 5400 4850
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 2900 2900 2900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 700 1950 2550 2375
चाकूर पांढरी क्विंटल 10 1701 3890 3148
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 1934 3350 2642
पालम पांढरी क्विंटल 2 3100 3100 3100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 185 2200 3460 3300
पैठण रब्बी क्विंटल 20 2500 3800 3500
जालना शाळू क्विंटल 957 2100 4301 2700
चिखली शाळू क्विंटल 20 2000 2800 2400
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 42 2300 2700 2500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 75 2000 2700 2500