Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
नंदूरबार क्विंटल 43 2022 2625 2340
भोकर क्विंटल 66 1250 2329 1790
वैजापूर क्विंटल 5 3000 4000 3500
धुळे दादर क्विंटल 10 1751 2499 2300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 25 3200 3200 3200
नंदूरबार दादर क्विंटल 12 2650 2650 2650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 662 1705 2400 2275
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 87 2550 2550 2550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2050 3200 3200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 13 2000 2072 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1245 2800 5000 4200
मुदखेड लोकल क्विंटल 14 1900 2250 2050
पुणे मालदांडी क्विंटल 654 4200 5000 4600
चाकूर पांढरी क्विंटल 3 1681 3381 2354
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 3 2651 3300 2975
मुरुम पांढरी क्विंटल 5 2600 2600 2600
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 3300 4200 3850
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2700 3250 3000
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 2 2700 4000 2700
माजलगाव रब्बी क्विंटल 68 2200 3201 2751
पैठण रब्बी क्विंटल 7 2621 2621 2621
गेवराई रब्बी क्विंटल 158 2000 3326 2650
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 75 2800 3360 3031
जालना शाळू क्विंटल 380 2000 4233 2650
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 26 1900 2425 2162
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3800 4500 4150