Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
नंदूरबार क्विंटल 47 2160 2740 2560
भोकर क्विंटल 25 1466 1466 1466
धुळे दादर क्विंटल 16 3150 3200 3150
जळगाव दादर क्विंटल 8 3500 3600 3600
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 13 3150 3150 3150
नंदूरबार दादर क्विंटल 35 2650 3960 3650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 276 1800 2421 2200
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 69 2250 2500 2300
सांगली हायब्रीड क्विंटल 450 3200 3800 3500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 7 3400 3600 3550
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 28 1899 2400 2400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1850 2150 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1384 2800 5000 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 3100 3100 3100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 140 3200 3600 3400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 38 3535 3850 3600
पुणे मालदांडी क्विंटल 652 4000 5000 4500
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 15 2140 3000 2339
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 76 3700 4310 4000
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3700 3700 3700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 2412 5001 4881
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 750 1951 2518 2300
मुरुम पांढरी क्विंटल 16 2500 3300 2900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 3300 4300 4000
पैठण रब्बी क्विंटल 25 4200 4200 4200
गेवराई रब्बी क्विंटल 57 2200 3345 2750
केज रब्बी क्विंटल 57 3000 3300 3200
सांगली शाळू क्विंटल 800 3500 5500 4500
चिखली शाळू क्विंटल 14 2100 2400 2250
परतूर शाळू क्विंटल 10 1925 2511 2500