Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
पुणे क्विंटल 35 5400 5900 5650
दोंडाईचा क्विंटल 178 3000 7700 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 6 4571 4571 4571
चाळीसगाव क्विंटल 12 4190 4456 4260
हिंगोली क्विंटल 300 4299 4710 4505
कारंजा क्विंटल 1500 4390 4670 4520
राजूरा क्विंटल 22 4485 4525 4500
राहता क्विंटल 24 4451 4676 4600
जळगाव बोल्ड क्विंटल 35 7000 7300 7200
जळगाव चाफा क्विंटल 125 5335 5335 5335
चिखली चाफा क्विंटल 650 4250 4691 4470
अमळनेर चाफा क्विंटल 400 7300 7561 7561
मलकापूर चाफा क्विंटल 265 4120 4700 4450
सोलापूर गरडा क्विंटल 23 4400 4600 4565
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 6 3500 4600 4550
उमरगा गरडा क्विंटल 6 4600 4731 4600
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 40 4600 4600 4600
रावेर हायब्रीड क्विंटल 7 3650 4545 4460
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 21 3875 4613 4500
जालना काबुली क्विंटल 2 7000 7000 7000
अकोला काबुली क्विंटल 10 7180 7180 7180
जळगाव काबुली क्विंटल 19 5550 5610 5550
तुळजापूर काट्या क्विंटल 70 4550 4550 4550
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 225 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 29 4590 4630 4590
शेवगाव लाल क्विंटल 21 4600 4600 4600
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 81 3800 4600 4400
केज लाल क्विंटल 54 4000 4500 4450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 64 4650 4740 4695
मुखेड लाल क्विंटल 10 4700 4800 4750
मुरुम लाल क्विंटल 205 4300 4900 4600
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4300 4500 4400
जालना लोकल क्विंटल 633 4600 4721 4675
अकोला लोकल क्विंटल 1244 4000 4880 4550
अमरावती लोकल क्विंटल 4134 4450 4690 4570
यवतमाळ लोकल क्विंटल 222 4255 4635 4445
आर्वी लोकल क्विंटल 395 4000 4585 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 3031 4400 4688 4616
मुंबई लोकल क्विंटल 922 5000 6000 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 1011 4000 4660 4560
वर्धा लोकल क्विंटल 200 4010 4605 4350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 12 4600 4700 4650
वणी लोकल क्विंटल 45 4450 4500 4470
जामखेड लोकल क्विंटल 11 4000 4500 4250
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3900 4802 4690
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 4300 4600 4500
यावल लोकल क्विंटल 97 4470 4890 4750
नांदगाव लोकल क्विंटल 13 4000 6050 4600
काटोल लोकल क्विंटल 155 4000 4595 4350
सिंदी लोकल क्विंटल 440 4410 4705 4550
देवळा लोकल क्विंटल 2 3755 4400 4400
देवणी लोकल क्विंटल 13 4780 4810 4780