Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )    

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
पुणे क्विंटल 35 5400 5800 5600
चंद्रपूर क्विंटल 6 4890 4890 4890
पैठण क्विंटल 2 4630 4630 4630
राहता क्विंटल 10 4599 4676 4640
जळगाव चाफा क्विंटल 489 5335 5335 5335
सोनपेठ गरडा क्विंटल 25 4141 4561 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
जालना काबुली क्विंटल 7 7000 7000 7000
भंडारा काट्या क्विंटल 14 4400 4400 4400
नागपूर लाल क्विंटल 465 4500 4668 4626
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4600 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 11 4400 4550 4500
मुखेड लाल क्विंटल 5 4600 4750 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 340 4300 4500 4400
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 380 4300 4500 4400
लाखंदूर लाल क्विंटल 29 4550 4600 4575
जालना लोकल क्विंटल 664 3300 4725 4650
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1376 3700 4680 4190
मुंबई लोकल क्विंटल 809 5000 6000 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 900 4400 4675 4545
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 4560 4580 4575
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 15 3450 4780 4411
अहमहपूर लोकल क्विंटल 90 4200 4600 4400
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 390 4600 4300
काटोल लोकल क्विंटल 136 3900 4614 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 133 4175 4920 4500